FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en buit d’escala, C/.Santa Rosalia, 110 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en buit d’escala, C/.Santa Rosalia, 110 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en buit d’escala, C/.Santa Rosalia, 110 – Barcelona

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE a mida ubicat al buit d’escala de l’edifici. S’ha projectat la instal·lació d’un ascensor amb fossat reduït i escapament reduït ja que hi ha habitatges sota i sobre del mateix . El projecte inclou les obres de segregació parcial del local pb i el reforç estructural de l’edifici.

FASE I – Fixit realitza la construcció d’un fossat reduït i segregació de local pb per a la instal·lació d’un ascensor KONE a mida ubicat al buit d’escala a Barcelona

S’inicien els treballs per instal·lar ascensor en buit d’escala en edifici d’habitatges. Es construeix un fossat metàl·lic reduït i es segrega el local amb totxana de gero fonoabsorbent i aïllament acústic pkb2 amb la finalitat d’aïllar el local pb de sorolls.

Ascensors-barcelona-fossat-penjat

Ascensors Barcelona - segregació local

FASE II – Fixit realitza el muntatge d’estructura autoportant per a la instal·lació d’un ascensor KONE a mida ubicat al buit d’escala a Barcelona

Es procedeix al muntatge de l’estructura autoportant per a la posterior instal·lació de l’ascensor formada per pilars metàl·lics estructurals verticals 80x80x4 mm. i tancament perimetral amb planxa llisa de 1,5 mm. en tot el recorregut de l’ascensor.

FASE III – Fixit realitza els treballs d’acabats per a la instal·lació d’un ascensor KONE a mida ubicat al buit d’escala a Barcelona

Es construeixi la rampa d’accés de marbre abuixardat antilliscant per obtenir un recorregut accessible. Es procedeix al muntatge de les portes semiautomàtiques, a la instal·lació d’un passamà inoxidable, a la instal·lació de les llums de l’ascensor, es finalitza el tancament exterior de l’ascensor i es pinten totes les zones afectades per la instal·lació de l’ascensor.
Ascensores-Barcelona-Rampa-Accesible