FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.l’Escala, 6, Gavà – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.l’Escala, 6, Gavà – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.l’Escala, 6, Gavà – Barcelona

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace ubicat a la façana de l’edifici. S’ha projectat la instal·lació d’un ascensor amb fossat de formigó i estructura metàl·lica per a exteriors amb tancament perimetral de planxa llisa a tot el recorregut de l’ascensor.  Es modificarà l’accés a l’edifici per tal de permetre embarcament pla des del vestíbul.

 

FASE I – Fixit realitza la construcció d’un fossat de formigó per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Gavà – Barcelona

Iniciem la instal·lació de l’ascensor construint el fossat amb formigó armat hidròfug HA-25 / P / 12 / IIa i acer amb formigó armat B 500 S, diàmetre 12 cada 15 cm.

 

 

El fossat té una profunditat de 1.10 metres.

FASE II – Fixit realitza la demolició de parets i construcció de nous embarcaments per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Gavà – Barcelona

S’inicien els treballs de demolició de 3 trams de paret de 0,60 x 2,17 m en les plantes 1a, 2a i 3a de l’escala comunitària per instal·lar noves finestres. Es construeixen nous embarcaments per accedir a l’ascensor.

FASE III – Fixit realitza la construcció de l’estructura metàl·lica per a exterior amb tancament tipus sandvitx prelacat per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Gavà – Barcelona

Es construeix l’estructura metàl·lica autoportant formada per muntants i travessers laminats de 100x100x4mm. Tancament perimetral amb sandvitx prelacat.

Estructura metàl·lica amb tancament tipus sandwitx prelacat

FASE IV – Fixit realitza els treballs d’acabats per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Gavà – Barcelona

Es Instal·len els ganxos de l’ascensor, la ventilació i la claraboia. Es al muntatge de les portes d’embarcament i es finalitza el tancament exterior de l’ascensor.

Ascensores-Barcelona-Estructura-Ascensor-Ganchos