FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.Baro De La Barre, 64c – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.Baro De La Barre, 64c – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en façana exterior, C/.Baro De La Barre, 64c – Barcelona

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace ubicat a la façana de l’edifici. S’ha projectat la instal·lació d’un ascensor amb fossat de formigó i estructura metàl·lica per a exteriors amb tancament de vidre laminat. Es modifica l’entrada d’accés a l’edifici i s’instal·la una nova porta d’accés al mateix.

FASE I – FIXit realitza la construcció d’un fossat de formigó per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Construcció de fossa de formigó i estintolament per a reforç estructural. L’esmentat estintolament es realitza per procedir a col·locar una nova porta d’entrada a l’edifici al lateral on ara es troba la paret, ja que on ara hi ha la porta de l’edifici anirà l’embarcament del nou ascensor KONE Ecospace.

S’ha protegit i senyalitzat la zona de pas perquè els residents puguin accedir a l’interior de l’edifici sense dificultats.

FASE II – Fixit inicia el muntatge de l’estructura metàl·lica per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

S’ha muntat una bastida tipus mecanotub homologat, s’han tirat les plomades i marcat els embarcaments per a la instal·lació del nou ascensor i finalment s’ha procedit a l’arrencada de l’estructura metàl·lica electrosoldada per a exteriors amb tancament de vidre laminat.

FASE III – Fixit realitza la construcció de tancament d’estructura amb vidre laminat per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Construcció de tancament d’estructura metàl·lica per a la instal·lació d’ascensor.

 

Construcció de la claraboia del tancament d’ascensor. Bigues i ganxos de suspensió.

Ascensores-Barcelona-Detalle cerramiento (1)

Detall constructiu de la rematada de coronació de l’estructura : Consisteix en claraboia, ventilació normalitzada amb el test , bigues i ganxos de suspensió.

Ascensores-Barcelona-Detalle cerramiento (2)

FASE IV – Fixit realitza els treballs d’acabats per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Es finalitza l’obra civil per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace instal·lat en façana amb estructura metàl·lica i vidre laminat i la modificació del hall d’entrada a l’edifici instal·lant una nova porta d’alumini anoditzat d’alta resistència.

Ascensores-Barcelona-fachada-exterior-reducido