FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per instal·lar ascensor KONE Nanospace a celobert, C/.Francolí, 26 – Barcelona

Rehabilitació per instal·lar ascensor KONE Nanospace a celobert,  C/.Francolí, 26 – Barcelona

Rehabilitació per instal·lar ascensor KONE Nanospace a celobert, C/.Francolí, 26 – Barcelona

Fixit ha executat la rehabilitació projectada per l'Arquitecte D. Ferran Valls Martín per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace.
La instal·lació d'ascensor s'ha projectat pel pati de llums amb accés directe a habitatges mitjançant passarel·les de vidre.

 

FASE I - Fixit realitza la modificació del primer tram d'escala per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

Iniciem la fase I construint un nou tram d'escala al vestíbul, per desviar la que ja existia, ja que en aquesta zona es situarà l'ascensor.

L'ascensor estarà ubicat al pati interior de l'edifici, i es podrà accedir als habitatges sense haver de salvar esglaons, mitjançant una nova porta situada a la part de la cuina de cadascuna d'elles. D'aquesta forma la superfície útil dels habitatges es manté intacta, i s'eliminen les barreres arquitectòniques de l'edifici.

Ascensores-barcelona-celobert

 

FASE II - Fixit realitza la construcció d'un fossat de formigó per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

S'ha construït també el fossat, amb un sistema de fonamentació basat en la construcció de llosa més parets a encofrat perdut amb formigó HA-25 armat amb rodons d'acer.

 

FASE III - Fixit realitza la fabricació i muntatge d'una estructura electrosoldada a mida per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

Es realitza muntatge d'estructura de ferreria a mida en tub de 60 x 60 x 4 MM estructural de muntant i travessers de 60 x 40 x 3 mm estructural, per a les fixacions cada 1.500 mm de l'estructura, amb ascensor de 5 parades. Tancament en xapa cega i policarbonat cel·lular.

 

FASE IV - Fixit realitza la construcció de l'accés directe a pisos per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

Per realitzar l'accés directe a pisos s'ha procedit a protegir les zones afectades, s'ha rebaixat el gruix de la paret, s'ha desmuntat l'actual fusteria i finalment s'ha realitzat el nou accés sense crear danys a l'interior de l'actual habitatge.1

 

 

FASE V - Fixit procedeix a finalitzar l'estructura per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

Es treballa per deixar preparada l'estructura on s'instal·larà l'ascensor KONE. També es realitzen els acabats de les parets dels embarcaments a planta i el tancament de l'estructura.

Estructura per ascensor KONE Nanospace

 Estructura per instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

FASE VI - Fixit realitza els treballs d'acabats per a la instal·lació d'un ascensor KONE Nanospace a Barcelona.

Es procedeix a finalitzar els paviments de marbre granit nacional polit en escala i vestíbul. Es realitzen treballs de pintura i neteja final d'obra.
S'entrega l'obra d'instal·lació d'ascensor a celobert amb embarcament directe a pisos deixant així un edifici accessible.