FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a la substitució d’ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona al Carrer Mallorca

Rehabilitació per a la substitució d’ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona al Carrer Mallorca

Rehabilitació per a la substitució d’ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona al Carrer Mallorca

Fixit ha executat la rehabilitació d’un edifici de la Diputació de Barcelona per a la substitució de l’actual ascensor antic per un nou ascensor KONE Monospace.

FASE I – Fixit realitza els treballs previs per al desmuntatge de l’ascensor antic i munta les proteccions de buit per a la instal·lació d’un ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona.

L’esmentat edifici disposava d’un ascensor elèctric antic amb portes de 700 mm. Previ al desmuntatge de arrenquen les actuals portes d’embarcament i es procedeix al muntatge de les proteccions de buit.

FASE II – Fixit realitza els treballs de reforç estructural en la fossa per suportar el pes de la nova estructura de l’ascensor i construeix l’estructura metàl·lica amb tancament de planxa deployé prelacada en taller per a la instal·lació d’un ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona com
ona.

Tes el desmuntatge i retirada de l’antic ascensor Fixit realitza els treballs de reforç estructural a la zona de la fossa necessaris per suportar el pes d’estructura metàl·lica i tancament per al nou ascensor KONE Monospace.
Es construeix una estructura metàl·lica amb tancament format amb planxa tipus deployé en marc i conjunt prelacat en taller. Es col·loquen els ganxos i travessers segons especificacions tècniques i plànols de l’ascensor KONE Monospace.

FASE III – Fixit realitza els treballs d’acabats per a la posterior posada en marxa de l’ascensor KONE Monospace en pati de llums a Barcelona