FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per substitució d’ascensor a finca de 8 escales, C/.Gràcia, 72, Sabadell – Barcelona

Rehabilitació per substitució d’ascensor a finca de 8 escales, C/.Gràcia, 72, Sabadell – Barcelona

Rehabilitació per substitució d’ascensor a finca de 8 escales, C/.Gràcia, 72, Sabadell – Barcelona

FIXit realitza el projecte, tramita permisos, i executa les obres de rehabilitació per a la substitució d’ascensors en una finca de 8 escales. El projecte contempla la reforma interior dels vestíbuls d’accés i la substitució dels ascensors, amb l’objectiu de millorar l’accés i suprimir les barreres arquitectòniques dels edificis.

FASE I – FITit prepara l’obra delimitant les zones comunitàries per a l’apilament de material prèvia a la substitució dels ascensors a Sabadell – Barcelona..

Delimitat de zona comunitària per a apilament de materials i minimització de l’impacte per l’execució d’obres a la Comunitat de Propietaris.

Ascensors Barcelona - Delimitat zona comunitària

Delimitat zona comunitària

FASE II – FIXit realitza les obres per a la demolició de l’esglaonat de les diferents escales, per a la posterior substitució d’ascensors a Sabadell – Barcelona.

Es realitzen els treballs de demolició de l’esglaonat per rebaixar l’embarcament de l’ascensor a cota 0.00 m. Trasllat de runes a abocador autoritzat.

FASE III – FIXit realitza les obres per reconstruir la escales i forjats dels diferents vestíbuls, per a la posterior substitució d’ascensors a Sabadell – Barcelona.

Es prossegueix amb els treballs de l’esglaonat per rebaixar l’embarcament de l’ascensor. Es reconstrueixen les escales i forjats que prèviament van ser enderrocats.

Ascensors Barcelona - Reconstrucció d'escales

FASE IV – FIXit realitza les obres per construir els embarcaments per a la substitució d’ascensors a Sabadell – Barcelona.

Es procedeix a construir els embarcaments de l’ascensor a la planta baixa, un cop realitzats els treballs per rebaixar l’accés de l’ascensor a cota 0.00 m.

Ascensors Barcelona - Porteries preparades per rebre enrajolat de marbre i enrajolat ceràmic

Porteries preparades per rebre enrajolat de marbre i enrajolat ceràmic.

FASE V – FIXit realitza les obres d’acabats per a la substitució d’ascensors a Sabadell – Barcelona.

Es realitzen els paviments de marbre en les vuit porteries i en els dos vestíbuls comunitaris, el pintat de les parets i sostres, la instal·lació de baranes d’acer inoxidable i vidre laminat i els ajuts industrials per a la instal·lació de nous ascensors KONE Maxispace.