FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en pati de llums, C/.Portell, 16 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en pati de llums, C/.Portell, 16 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lar ascensor KONE a mida en pati de llums, C/.Portell, 16 – Barcelona

Ascensores Barcelona -Patio-Luces (1)

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE a mida ubicat al pati de llums de l’edifici. S’ha projectat la instal·lació d’un ascensor amb fossat reduït ja que hi ha un local a sota.

FASE I – FIXit realitza l’obertura d’embarcaments per a la instal·lació d’un ascensor KONE a Barcelona

S’inicien les obres per instal·lar un ascensor al pati interior de l’edifici. S’han realitzat els treballs de demolició obrint i protegint els buits per a la construcció dels nous embarcaments de l’ascensor. Alhora s’ha procedit a la demolició del forjat del pati de llums com a treball previ a la construcció de la fossa penjat reduït.

Demolició per fer fossat penjat

FASE II – FIXit realitza la construcció de fossa penjat per a la instal·lació d’un ascensor KONE a Barcelona

Es realitza la construcció de la fossa de l’ascensor mitjançant dues bigues metàl·liques HEB-100 soldades de forma perpendicular a les bigues existents al sostre de la planta soterrani. Cada 15 cm. es col·loquen bigues IPE 80 connectades entre elles per rodons de 10 mm. de diàmetre cada 10 cm.

 Construcció de fossat penjat per a instal·lació d'ascensor

Vista del fossat penjat des de d’alt

Ascensors Barcelona - Fossat penjat

Vista del fossat penjat des de baix

FASE III – FIXit realitza la construcció de l’estructura metàl·lica amb tancament de planxa perforada per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Construcció d’estructura metàl·lica amb tancament de planxa perforada i finalització de l’obra civil per a la instal·lació de l’ascensor garantint la il·luminació i ventilació en replà mitjançant fusteries metàl·liques amb trencament de pont tèrmic i finestres oscil·lobatents.

ascensor_interior_puerta_acero