FIXit | Ascensores Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en pati de llums, C/.Beato Almato, 35 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en pati de llums, C/.Beato Almato, 35 – Barcelona

Rehabilitació per a instal·lació ascensor KONE Ecospace en pati de llums, C/.Beato Almato, 35 – Barcelona

ascensor_fachada_interior_puerta_acero2

FIXit realitza el projecte, tramita el permís d’obres, les subvencions i executa les obres de rehabilitació per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace.
La instal·lació d’ascensor s’ha projectat pel pati de llums amb accés directe a habitatges. S’executa amb fossat de formigó i reconstrucció parcial de l’escala, estructura de ferreria a mida i totes les obres necessàries per a la instal·lació de l’ascensor.

FASE I – FIXit realitza la construcció d’un fossat de formigó per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Es construeix fossat de formigó hidròfug HA-25 / P / 12 / IIa i acer B 500 S. El fossat té una profunditat de 1.10 metres.

FASE II – Fixit realitza l’obertura d’embarcaments per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Per realitzar l’accés directe a pisos s’ha procedit a iniciar els treballs de demolició obrint i protegint els buits per a la construcció dels nous embarcaments de l’ascensor.

FASE III – FIXit procedeix a la construcció d’embarcaments i l’estructura metàl·lica per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Es construeixen els embarcaments de l’ascensor a partir dels buits que s’havien obert en els diferents pisos de l’escala.
Es construeix l’estructura metàl·lica per formar la caixa de l’ascensor al pati interior de l’edifici. Estructura autoportant formada per muntants i travessers laminats de 100x100x6mm. Tancament perimetral amb planxa perforada i vidre laminat.

FASE IV – FIXit finalitza l’estructura i l’obra civil per a la instal·lació d’un ascensor KONE Ecospace a Barcelona

Es finalitza l’estructura, la instal·lació elèctrica, els treballs de pintura i tota l’obra civil necessària per a la instal·lació de l’ascensor KONE Ecospace a l’edifici garantint la il·luminació i ventilació dels replans mitjançant tancament metàl·lic amb ruptura de pont tèrmic i finestres oscil·lobatents.